Mladí hasiči

Nábor mladých hasičů

Posted by on 19. 09. 2019

Read More

21.08.2019 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MSK

Posted by on 19. 09. 2019

Dnes jsme po splnění všech podmínek konečně obdrželi smlouvu, která stvrzuje poskytnutí dotace z rozpočtu MSK.  O poskytnutí dotace rozhodlo  zastupitelstvo  Moravskoslezského kraje dne 13. 6. 2019 svým usnesením 12/1382. Dotace bude využita na spolufinancování pořízení nového sportovního náčiní sportovního oddílu mládeže.

Read More

Začátek nové sezóny 2019/2020

Posted by on 19. 09. 2019

Se zářím, kromě podzimu, začína i příprava na novou sezónu na naších tréninzích, každé pondělní od 16.00 v HZ

Read More

17.7.2019 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 19. 09. 2019

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. FaR/0639/19-D , která je určena na organizování a realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava. Dotace bude využita na spolufinancování pořízení nového sportovního náčiní sportovního oddílu mládeže.

 

Read More

10.7.2019 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MŠMT

Posted by on 19. 09. 2019

SDH Koblov získalo na základě Rozhodnutí č .č. 502019_2B_2183, ze dne 10. 7. 2019, neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2019 v rámci výzvy Můj klub 2019.
Evidenční číslo projektu SPORT-2-B-1972/2019
Účel dotace:
Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.
Dotaci lze využít na :
1. Vybavení sportovními potřebami
2. Personální zabezpečení práce trenérů
3.. Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování a nájemné prostor,provozní a materiální náklady,zdravotní zabezpečení.
Projekt SDH Koblov – Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2019 je financován neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky, MŠMT.
Read More

29.5.2019 TFA Hoštálkovice

Posted by on 19. 09. 2019

V sobotu se mladí hasiči vydali na závod TFA do Hošťálkovic.Těchto závodu se účastnili poprvé a dosáhli pěkných výsledku. V kategorii mladší žáci dívky – Anežka (18. místo z 29), Maruška, pro kterou to byly vůbec první závody (24.místo z 29). V kategorii starší žáci chlapci – Domča (6. místo z 12), Davča (4.místo z 12).

Read More