Posts made in Leden, 2019

11.11.2018 Zveme Vás na lampiónový průvod !

Posted by on 22. 01. 2019

Na obrázku může být: noc a oheň

Read More

15.9. 2018 Muglinovské schody – 1. místo – Gratulujeme !!!

Posted by on 22. 01. 2019

Na obrázku může být: 7 lidí, smějící se lidé, strom, tráva, venku a příroda

Read More

18.7.2018 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MŠMT

Posted by on 22. 01. 2019

SDH Koblov získalo na základě Rozhodnutí č .č. 502018_2B_2767, ze dne 18. 7. 2018, neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018 v rámci programu Můj klub  –  Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení.
Evidenční číslo projektu SPORT-2-B-3917/2018 Organizace sportu ve sportovních klubech
Účel dotace:
Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.
Dotaci lze využít na :
1. Vybavení sportovními potřebami
2. Personální zabezpečení práce trenérů
3.. Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování a nájemné prostor,provozní a materiální náklady,zdravotní zabezpečení.
Projekt SDH Koblov – Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2018 je financován neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky, MŠMT.
Read More