Posts made in Prosinec, 2020

10. 09. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 08. 12. 2020

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. ŠaK/0152/20 na financování projektu Mladí hasiči Koblov 2020-II, který je určen na realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava.

http://www.sdhkoblov.cz/wp-content/uploads/logo.png

Projekt Mladí hasiči Koblov 2020-II je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.

Read More

14. 07. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 08. 12. 2020

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. ŠaK/0126/20 na spolufinancování projektu Pořízení dopravního prostředku pro rozšíření možností práce s mládeží SDH Koblov 2020, který je určen na realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava.

http://www.sdhkoblov.cz/wp-content/uploads/logo.png

Projekt Pořízení dopravního prostředku pro rozšíření možností práce s mládeží SDH Koblov 2020 je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.

Read More

09. 06. 2020 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MŠMT

Posted by on 08. 12. 2020

SDH Koblov získal na základě Rozhodnutí č . 502020_2B_4939, ze dne 09. 06. 2020, neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 v rámci výzvy Můj klub 2020.
Evidenční číslo projektu SPORT-2-B-2956/2020
Účel dotace:
Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.
Dotaci lze využít na :
1. Vybavení sportovními potřebami
2. Personální zabezpečení práce trenérů
3.. Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování a nájemné prostor,provozní a materiální náklady, zdravotní zabezpečení.
Projekt SDH Koblov – Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2020 je financován neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky, MŠMT.
Read More

06. 03. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 08. 12. 2020

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. FaR/0026/20 na financování projektu Mladí hasiči Koblov 2020, který je určen na organizování a realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava v roce 2020.

http://www.sdhkoblov.cz/wp-content/uploads/logo.png

Projekt Mladí hasiči Koblov 2020 je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.

Read More