Aktuality

10. 09. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 08. 12. 2020

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. ŠaK/0152/20 na financování projektu Mladí hasiči Koblov 2020-II, který je určen na realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava.

http://www.sdhkoblov.cz/wp-content/uploads/logo.png

Projekt Mladí hasiči Koblov 2020-II je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.

Read More

14. 07. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 08. 12. 2020

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. ŠaK/0126/20 na spolufinancování projektu Pořízení dopravního prostředku pro rozšíření možností práce s mládeží SDH Koblov 2020, který je určen na realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava.

http://www.sdhkoblov.cz/wp-content/uploads/logo.png

Projekt Pořízení dopravního prostředku pro rozšíření možností práce s mládeží SDH Koblov 2020 je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.

Read More

09. 06. 2020 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MŠMT

Posted by on 08. 12. 2020

SDH Koblov získal na základě Rozhodnutí č . 502020_2B_4939, ze dne 09. 06. 2020, neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 v rámci výzvy Můj klub 2020.
Evidenční číslo projektu SPORT-2-B-2956/2020
Účel dotace:
Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.
Dotaci lze využít na :
1. Vybavení sportovními potřebami
2. Personální zabezpečení práce trenérů
3.. Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování a nájemné prostor,provozní a materiální náklady, zdravotní zabezpečení.
Projekt SDH Koblov – Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2020 je financován neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky, MŠMT.
Read More

06. 03. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 08. 12. 2020

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. FaR/0026/20 na financování projektu Mladí hasiči Koblov 2020, který je určen na organizování a realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava v roce 2020.

http://www.sdhkoblov.cz/wp-content/uploads/logo.png

Projekt Mladí hasiči Koblov 2020 je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.

Read More

Nábor mladých hasičů

Posted by on 19. 09. 2019

Read More

Cyklistická soutěž pro rodiny

Posted by on 19. 09. 2019

Read More