Novinky

14. 07. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 08. 12. 2020 in Akce, Aktuality, Mladí hasiči | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 14. 07. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. ŠaK/0126/20 na spolufinancování projektu Pořízení dopravního prostředku pro rozšíření možností práce s mládeží SDH Koblov 2020, který je určen na realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava.

http://www.sdhkoblov.cz/wp-content/uploads/logo.png

Projekt Pořízení dopravního prostředku pro rozšíření možností práce s mládeží SDH Koblov 2020 je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.

09. 06. 2020 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MŠMT

Posted by on 08. 12. 2020 in Akce, Aktuality, Mladí hasiči | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 09. 06. 2020 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MŠMT

SDH Koblov získal na základě Rozhodnutí č . 502020_2B_4939, ze dne 09. 06. 2020, neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 v rámci výzvy Můj klub 2020.
Evidenční číslo projektu SPORT-2-B-2956/2020
Účel dotace:
Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.
Dotaci lze využít na :
1. Vybavení sportovními potřebami
2. Personální zabezpečení práce trenérů
3.. Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování a nájemné prostor,provozní a materiální náklady, zdravotní zabezpečení.
Projekt SDH Koblov – Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2020 je financován neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky, MŠMT.

06. 03. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 08. 12. 2020 in Akce, Aktuality, Mladí hasiči | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 06. 03. 2020 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. FaR/0026/20 na financování projektu Mladí hasiči Koblov 2020, který je určen na organizování a realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava v roce 2020.

http://www.sdhkoblov.cz/wp-content/uploads/logo.png

Projekt Mladí hasiči Koblov 2020 je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.

Nábor mladých hasičů

Posted by on 19. 09. 2019 in Aktuality, Mladí hasiči | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nábor mladých hasičů

Cyklistická soutěž pro rodiny

Posted by on 19. 09. 2019 in Akce, Aktuality, rub_uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cyklistická soutěž pro rodiny

21.08.2019 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MSK

Posted by on 19. 09. 2019 in Akce, Aktuality, Mladí hasiči, rub_uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 21.08.2019 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MSK

Dnes jsme po splnění všech podmínek konečně obdrželi smlouvu, která stvrzuje poskytnutí dotace z rozpočtu MSK.  O poskytnutí dotace rozhodlo  zastupitelstvo  Moravskoslezského kraje dne 13. 6. 2019 svým usnesením 12/1382. Dotace bude využita na spolufinancování pořízení nového sportovního náčiní sportovního oddílu mládeže.

Máme nové instruktorky!

Posted by on 19. 09. 2019 in Aktuality, rub_uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Máme nové instruktorky!

Aby se neřeklo, že jsme si přes léto jen válely šunky na sluníčku ☀️ některé z nás si pořádně mákly a na 14-ti denní Letní škole instruktorů se učili a cvičili 📖🏋️‍♀️ a s potěšením Vám můžeme oznámit, že z našich sympatických dorostenek máme 4 šikovné instruktorky pro vedení mladých hasičů 🙂

 

Začátek nové sezóny 2019/2020

Posted by on 19. 09. 2019 in Aktuality, Mladí hasiči | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začátek nové sezóny 2019/2020

Se zářím, kromě podzimu, začína i příprava na novou sezónu na naších tréninzích, každé pondělní od 16.00 v HZ

17.7.2019 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

Posted by on 19. 09. 2019 in Akce, Aktuality, Mladí hasiči | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 17.7.2019 SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava

SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava č. FaR/0639/19-D , která je určena na organizování a realizaci sportovní, společenské a vzdělávací činnosti dospívající mládeže v městském obvodu Slezská Ostrava. Dotace bude využita na spolufinancování pořízení nového sportovního náčiní sportovního oddílu mládeže.

 

Letní KINO

Posted by on 19. 09. 2019 in Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní KINO