09. 06. 2020 – SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu MŠMT

Posted by on 08. 12. 2020

SDH Koblov získal na základě Rozhodnutí č . 502020_2B_4939, ze dne 09. 06. 2020, neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 v rámci výzvy Můj klub 2020.
Evidenční číslo projektu SPORT-2-B-2956/2020
Účel dotace:
Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.
Dotaci lze využít na :
1. Vybavení sportovními potřebami
2. Personální zabezpečení práce trenérů
3.. Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování a nájemné prostor,provozní a materiální náklady, zdravotní zabezpečení.
Projekt SDH Koblov – Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2020 je financován neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky, MŠMT.