SDH Koblov získal dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava na projekt Hasiči dětem 2018

Posted by on 29. 08. 2018

SDH Koblov získal  dotaci z rozpočtu SMO MOb Slezská Ostrava na spolufinancování činností SDH Koblov v rámci projektu Hasiči dětem 2018, který je zaměřen na rozvoj volnočasových aktivit dětí a organizování akcí v rámci propagace požární ochrany a na preventivně výchovnou činnost mládeže městského obvodu Slezská Ostrava.