Projekt SDH Koblov – Program VIII – 2017-2019

Posted by on 10. 02. 2018

Dotace MŠMT  na rok 2017 z programu státní podpory sportu

SDH Koblov získalo na základě Rozhodnutí č .502017_8_0392, ze dne 1.6.2017, neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017.
Evidenční číslo projektu SPORT-VIII-1185/2017 – Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech
Účel dotace:
Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.
Dotaci lze využít na :
1. Vybavení sportovními potřebami
2. Personální zabezpečení práce trenérů
3.. Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování a nájemné prostor,provozní a materiální náklady,zdravotní zabezpečení.
Projekt SDH Koblov – Program VIII – 2017-2019 je financován neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky, MŠMT.